Disclaimer

Vážení klienti,

v souvislosti s poskytováním služeb spočívajícím v poradenství ve výživě koní, si vás dovoluji informovat, že sestavení krmné dávky má doporučující charakter. Toto doporučení je sestaveno na základě informací, které jste mi poskytli. Předpokládám, že tyto informace jsou pravdivé a úplné. Důrazně doporučuji celkové vyšetření koně specializovaným veterinárním lékařem v každém případě, kdy kůň vykazuje nestandartní chování, dlouhodobě nepřibírá, je apatický, bolestivý apod. ještě před tím, než si necháte sestavit krmnou dávku. Mé služby nenahrazují standardní veterinární péči.

Sestavené krmné dávky nenahrazují použití léčivých přípravků a nezbytných lékařských vyšetření. Za zdravotní stav Vašeho koně, ani za jeho případné zhoršení nebo změny, tedy neodpovídám. Neodpovídám také za jakékoli zdravotní komplikace a následky, které jsou nebo mohou být způsobené tím, že jste nevyhledali lékařskou péči v situaci, kdy to bylo vhodné.

I přesto, že mé služby jsou poskytovány v souladu s aktuálními vědeckými poznatky a mými zkušenostmi, nemohu zaručit, že bude dosaženo očekávaných výsledků. Dosažení očekávaných výsledků závisí na celé řadě faktorů, které nejsou zcela pod mou kontrolou – celkový management koně, jeho trénink, způsob ustájení, vliv okolního prostředí, cestování, onemocnění (a léčba), důslednost při dodržování mých doporučení aj. Prosím vezměte na vědomí, že nemohu předvídat ani ovlivnit případné nežádoucí reakce koně (alergie/intolerance, které nejsou předem známy) na doporučená krmiva a doplňky. Pokud k takové reakci dojde, okamžitě přestaňte krmivo podávat a kontaktujte mě, v případě potřeby zavolejte veterinárního lékaře.

Také dělám vše proto, aby obsah tohoto webu byl aktuální a správný. Přes to se může stát, že některé informace zastarají než je stihnu upravit, proto nemohu nést zodpovědnost za újmu vzniklou užitím informací z tohoto webu.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek