Akupresura pro lepší trávení?

Tento článek pro vás přeložila Kamila Drastichová, které tímto ze srdce děkuji, protože mé časové možnosti jsou omezené a přísun článků z mé překladatelské dílny velmi pomalý :-) Článek v originálním znění najdete na stránkách časopisu Holistic Horse a je zde uveřejněn s laskavým svolením redakce. Obrázky jsou ze serveru Pixabay.com 

Zatímco trávicí soustava koně poskytla v minulosti tomuto druhu strategickou evoluční výhodu jak před jeho předchůdci tak i mnoha jinými zvířaty, může dnes působit ta samá trávicí soustava domestikovaným koním komplikace.  Nadměrné zatěžování slepého a tlustého střeva velkým množstvím škrobu může vést ke ztrátě mikroorganismů odpovědných za fermentaci vlákniny. Tento proces následně zvyšuje kyselost a tvorbu toxinů, které mohou mít za následek koliku a špatný celkový zdravotní stav.

Sebemenší náznak koliky vyvolává v srdci každého ošetřovatele jisté obavy. Jakákoli forma koliky může být totiž fatální. Proto bychom měli v každém případě zavolat veterináře a řídit se jeho doporučeními.

Nejlepším způsobem jak předcházet kolikám u vašeho koně je trvalá podpora jeho trávicí soustavy založené na pevných základech a managementu krmiv.

Management krmiv zahrnuje:

  • krmit senem alespoň třikrát až čtyřikrát denně ze země
  • vyhnout se silně zpracovávaným krmivům
  • ujistit se, že váš kůň má dostatek vody
  • změnu krmiva provádět postupně
  • aby koně zlepšili průchod potravy zažívacím traktem, potřebují pohyb. Proto jsou veškeré pohybové aktivity včetně výcviku pro správnou funkci střev nesmírně důležité. Koně ve volné přírodě urazí 20 až 40 mil za den (míle = 1.609km).

Zařazením akupresury do rutinní péče o vašeho koně jednou za pár dní můžete zvýšit jeho schopnost plně využít živiny z krmiva. Akupresura byla používána ke zlepšení zdraví a pohody koní po tisíce let. Specifické akupresurní body, nazývané také „akubody“, jsou známé tím, že zvyšují pohyblivost trávicího traktu a vstřebávání živin.

Anatomie  trávení

Proces trávení u současného koně začíná schopností výběru vhodné potravy pro konzumaci. Pysky koně jsou neskutečně citlivé a během vývoje přivedly koně ke vhodné a pro něj stravitelné potravě. V porovnání s velikostí koně je jeho žaludek relativně malý. Obsahuje pouze 8 až 17 litrů tekutiny a rozžvýkané rostlinné hmoty. Látky z potravy přichází do kontaktu s enzymy, které je dále rozkládají na absorbovatelné živiny v žaludku. Odtud procházejí do tenkého střeva, které je přibližně 70 stop dlouhé (stopa = 30,48cm). Většina živin z potravy jako jsou bílkoviny a rozpustné sacharidy, je trávena a vstřebávána v tenkém střevě.

Hůře stravitelné látky z potravy prochází do tlustého střeva. Je to část, ze které evoluce udělala pro koně zároveň požehnání i prokletí. Slepé střevo je umístěno u vstupu do tlustého střeva a je přibližně 4 stopy dlouhé. Slepé střevo je fermentační (kvasná) nádrž, do které vstupují látky z potravy a bakterie je fermentují na vstřebatelné živiny a balastní látky. Pro udržování správného pohybu střev, potřebují koně velké množství vody. Tekutina spolu s potravou prochází do 10 až 12 stop dlouhého tračníku, kde mikrobiální trávení pokračuje dalších 48 až 65 hodin. Nakonec nestravitelné zbytky odchází do malého tračníku (dlouhého 10 až 12 stop). Dochází k extrakci tekutin a vytváří se stolice, která vychází konečníkem.

Přizpůsobivost koní

Pokud by se trávicí systém koně nepřizpůsoboval, koně by vyhynuli. Tráva je tvořena z velké části celulózou. Živiny, které celulóza obsahuje, se nachází ve stěnách rostlinných buněk. Schopnost jak tyto živiny z trávy získat a následně strávit byla pro koně doslova evoluční výzvou. Bez jejího překonání by nepřežili.

Nejen tato adaptace, ale i další vývojové anatomické rysy (vývoj jediného kopyta, změna postavení zubů, „opěrný aparát“, nárůst velikosti a zvýšení inteligence) zajistily koni přežití do dnešních dnů.

Před více než 18 miliony let během miocénu se koně brouzdali mezi vysoce výživnými listy stromů a výhonky rostlin. Po změně klimatu se museli adaptovat na spásání tvrdého nutričně málo hodnotného krmiva. Postavení zubů a čelistí schopných rozmělnit tvrdou trávu je klíčové pro zisk živin. Příčný střihový účinek silných čelistí umožňuje tvorbu rozmačkaného rozžvýkaného sousta nasáknutého slinami, které tak může projít přes jícen dále do žaludku.

Vlastní akupresura

Použijte jemný tlak konečkem palce nebo ukazováčku na akupresurní bod zobrazený na obrázku.  Druhou ruku pohodlně položte na svého koně a velmi pomalu počítejte do 30. Poté se přesuňte k dalšímu „akubodu“ a sledujte dýchání vašeho koně. Pracujte na jedné a potom i na druhé straně koně.

Že je koni akupresura příjemná dává najevo tím, že se protahuje, olizuje, otřásá, uvolňuje plyny ze zažívacího traktu nebo dokonce usíná. Pokud však dává nějakým způsobem najevo, že tlak na akupresurní bod je pro něho obzvláště nepříjemný, přesuňte se na další. Akupresura by měla být pro koně prospěšná ne nepříjemná.

Akupresura každé tři až čtyři dny může vašemu koni pomoci vyhnout se kolice a zároveň co nejlépe využít výživovou hodnotu krmiva.

LI 11 V prohlubni na laterální straně lokte

St 36 na šířku prstu od proximálního konce kosti lýtkové, na laterální straně kosti holenní

Sp 6 čtyři prsty nad hrbolem hlezenního kloubu

Pe 6 na mediální straně přední nohy, kraniálním směrem ve středu kaštánku

CV 12 na středové čáře na břiše, uprostřed mezi mečovitým výběžkem hrudní kosti a pupkem

Zajímá vás více? Ozvěte se mi.

Podělte se o svoje názory v diskuzi na Facebooku.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek